امروزه بیشترین نیاز تولیدکنندگان، وجود یک مرجع مطمئن برای تامین مواد اولیه و تجهیزات دستگاه های خود و نحوه سریع فروش محصولات هستش
هولدینگ 1400 بعنوان قویترین مرجع تامین کنندگان ایران بوده و امید است گامی هر چند کوچک در راستای تقویت بنیه اقتصادی هموطنان عزیزمان داشته باشیم

در مرجع تامین کنندگان ایران، شما با تامین کنندگان اولیه و محصولات آنها بصورت کامل آشنا شده و در صورت درخواست، بدون واسطه و بصورت مستقیم باهم در ارتباط خواهید بود تا مشکلات عدیده در واسطه گری و .... حذف شده و شما با اطمینان کامل به کالای مورد جستجوی خود دست خواهید یافت.

تامین کنندگان در هر زمینه و حیطه کاری، چون تمام توان خود را جهت رفع مشکلات تولید و افزایش کیفیت سپری می نمایند اغلب فرصتی جهت معرفی خود یا محصولاتشان نداشته و در این بین واسطین فروش به این امر می پردازند و همگی به مشکلات احتمالی این فرآیند واقف هستیم  مجموعه دانش بنیان گیتی افروز با بیش از یک دهه تجربه در مشاوره و برندینگ کمپانی های داخلی و خارجی و با بهره مندی از توان علمی اساتید اقتصادی ، مجموعه هولدینگ 1400 را جهت پاسخ به این نیاز پایه ریزی نمودند.